Hoe worden havens beveiligd?

De belangrijkste havens in Nederland, zoals Rotterdamse haven en de Eemshaven in het noorden van het land, worden natuurlijk optimaal beveiligd via speciale havenbeveiliging. Via de scheepscontainers komt er namelijk veel duurs ons land binnen. Denk aan dure technologische apparatuur, buitenlandse auto’s en huishoudelijke apparaten. Ook de aanvoer van cruciale grondstoffen, zoals olie en kunststof, vindt plaats via de belangrijkste Nederlandse havens. Om deze redenen, maar ook vanwege de bestrijding van illegale drugshandel, dierenhandel en wapenhandel, is een optimale havenbeveiliging onmisbaar. Maar op welke manier(en) worden onze havens vandaag de dag beveiligd? Wie of wat worden hiervoor ingezet? In dit artikel kun je antwoorden op deze vragen lezen en leggen we je uit hoe een kwalitatief goede havenbeveiliging georganiseerd wordt.

Gebruikmaken van een internationaal veiligheidsprotocol

Om havens optimaal te beschermen en criminaliteit te voorkomen, maken internationale havens gebruik van het zogenoemde International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code). Dit is een internationaal protocol voor het beveiligen van zowel de scheepvaart als havens. Schippers en natuurlijk ook het havenpersoneel dienen zich te houden aan de afspraken die in dit protocol zijn gemaakt. Het gaat hierbij om tal van ingrepen om een goede havenbeveiliging te garanderen, zoals paspoort en ID-controles, camerabeveiliging, het systematisch of steekproefsgewijs controleren van ladingen, et cetera. Hieronder lichten we de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die men in havens neemt kort toe.

Drie niveau van havenbeveiliging

Internationale havens, zoals Rotterdam Europoort en de Eemshaven, hanteren volgens het ISPS-protocol drie niveau van veiligheid. Dit zijn de volgende niveaus: 1. Normale situaties. In dit soort gevallen worden de standaard ofwel algemene veiligheidsprocedures gevolgd. 2. Omstandigheden waarbij er sprake is van een (licht) verhoogde dreiging. In deze situaties worden er strengere veiligheidsmaatregelen genomen op het niveau van havenbeveiliging dan onder normale omstandigheden. 3. Specifieke dreigingen (zoals terrorisme of criminaliteit). Is hiervan sprake, dan gelden er zeer stringente veiligheidsregels in havengebieden.

Waaraan moet je denken bij havenbeveiliging?

Afhankelijk van de actuele situatie, worden in havens allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan standaard camerabeveiliging, om alles wat er in en rond havenloodsen en opslag en overslag terminals gebeurt goed te kunnen monitoren. Verder kun je denken aan strenge controles van ladingen, controles van ID-papieren, de inzet van drugshonden en, mocht dat nodig zijn, fouillering. Alles wordt dus in het werk gesteld om de havens veilig te houden!